Google

Ha Pyaar Hai Tumhe - Poem By Raagvairagi

Ha Pyaar Hai Tumhe


Uske aansu dekh kar dil tumhara rota hai, ha pyaar hai tumhe...

Usko dukhi dekh kar tum khushi bhool jaate ho - ha pyaar hai tumhe

Uski yaadein tum bhool nai paate ha pyaar hai tumhe

Use khush dekh kar hasa krte ho tum, ha pyaar hai tumhe

Usse milne ke liye bahana dhoondte ho tum ,ha pyaar hai tumhe

Uske message baar baar padhte ho tum ,ha pyaar hai tumhe

Usse koi pyaar kre jalte ho tum ,ha pyaar hai tumhe

Isse pehle ki der ho jaaye keh do pyaar hai tumhe

Ha pyaar hai tumhe poem by raagvairagi

Post a Comment

2 Comments